PTTK Oddział Stronie Śląskie

Stronie Śl. ul. Zielona 5/4
tel. 74 814 13 79

e-mail: pttk@pttk-stronie.pl

 

Biuro czynne:

W poniedziałki i czwartki

w godz. 10:00 - 14:00

w soboty i niedziele nieczynne !

Wizyty
Dzisiaj: 354Wszystkie: 7444

Stronie Śląskie

Gmina  » Stronie Śląskie

 • Hala CSiR
  Hala CSiR
 • Kryta pływalnia
  Kryta pływalnia
 • Huta szkła kryształowego
  Huta szkła kryształowego
 • Muzeum minerałów
  Muzeum minerałów

To młode miasto, jednak o bardzo długiej, bogatej historii. Prawa miejskie Stronie Śląskie otrzymało w 1967 roku. Powstało z połączenia trzech wsi: Strachocina, Stronia i Goszowa. Historia tych trzech wsi sięga średniowiecza. Najwcześniej powstał Strachocin o którym pierwszą wzmiankę datuje się na 1264 rok. Stronie i Goszów powstały blisko 100 lat później, odpowiednio w 1346 i 1347 roku. W okresie istnienia państwa karpieńskiego tereny obecnego miasta wchodziły w jego skład. Rozwój Stronia i innych okolicznych miejscowości w znacznym stopniu wiązał się z rozwojem przemysłu oraz górnictwa. W XV i XVI wieku funkcjonowały tu liczne kopalnie i kuźnice żelaza. W poł. XVIII wieku uruchomiono pierwszą hutę szkła. W 1839 roku Stronie Śląskie weszło w skład posiadłości księżnej Marianny Orańskiej, która bardzo przyczyniła się do rozwoju tej części Kotliny Kłodzkiej. Powstały nowe drogi, schroniska, gospody. Zaczęło wzrastać turystyczne znaczenie okolicy. Bardzo ważnym wydarzeniem dla rozwoju Stronia Śl. było zbudowanie w 1897 roku linii kolejowej łączącej te okolice z Kłodzkiem. Pod Koniec XIX wieku granice między Stroniem, Strachocinem i Goszowem zatarły się, dzięki czemu powstał zespół osadniczy o charakterze miasta, jednak bez wyraźnie zaznaczonego centrum. Położone między Górami Złotymi, Górami Bialskimi, Masywem Śnieżnika i Krowiarkami Stronie Śl. oferuje przyjeżdżającym tu wiele atrakcji i ciekawostek:

 • Siedziba Urzędu Miejskiego znajduje się w dawnym zespole dworskim z 1838 roku. Był on wykorzystywany przez rodzinę księżnej Marianny Orańskiej;
 • Kościół parafialny pw. MB Królowej Polski i św. Maternusa. Wybudowany w 1264 roku pierwotnie jako drewniany. W 1732 roku przebudowany z gotyckiego na barokowy. Jest to budowla bazylikowa, trójnawowa z prezbiterium zakończonym półkoliście ze sklepieniem kolebkowym pokrytym freskami. Nad wejściem znajduje się kamienny kartusz herbowy, a wyżej wnęka z figurą Chrystusa, nad którą wznosi się wieża z dzwonem z 1758 roku. Barokowy ołtarz z lat 1770 – 1780, polichromowana ambona z około 1750 roku,Kamienna chrzcielnica z poł. XVIII wieku. Na uwagę zasługuje Droga Krzyżowa oraz klasyczna pieta z 1876 roku. Przy kościele znajduje się kapliczka i nagrobek rodziny von Losky oraz barokowa figurka św.  Jana Nepomucena z około 1720 roku.
 • Kościół pomocniczy pw. Zmartwychwstania Pańskiego - kościół wybudowano w 1915 roku. Posiada przysadzistą wieżę zakończoną wysokim hełmem. Dawniej był ewangelicki. Po remoncie służy jako Dom Pogrzebowy.
 • Kolumna Wotywna - z 1672 roku (w pobliżu Urzędu Miejskiego). Została ufundowana przez ówczesnego sędziego Wolfa. Powstała jako przydrożne miejsce modlitwy. Kolumna ta jest jedyna w swoim rodzaju na terenie Kotliny Kłodzkiej. Zbudowana w stylu barokowym, trzon skręcony pokryty reliefem, zakończony głowicą i kulą. Dekoracja rzeźbiarska przedstawia sceny Ostatniej Wieczerzy i Pojmania,Niesienia Krzyża, Ukrzyżowania, Zesłanie Ducha Świętego, Marię z Dzieciątkiem, Św. Michała Archanioła, portrety biskupów i papieży. Całość uzupełniają motywy winorośli i ptaków.
 • Ruiny kaplicy św. Onufrego z 1732 roku - obok boiska sportowego przy ul. Sportowej. Kaplicę wzniósł właściciel Stronia Śląskiego hrabia Johan von Wallis w stylu ówczesnego baroku. W pierwszą niedzielę po 12 – tym czerwca odprawiano w niej nabożeństwo. W lokalnej tradycji zachował się powyższy przekaz i kaplica św. Onufrego była jakiś czas ośrodkiem pielgrzymkowym związanym z kultem świętego.
 • Huta Szkła Kryształowego - jej założycielem był Franc Losky. Usytuował on zakład w miejscu gdzie wiek wcześniej istniała stara huta szkła. Dzięki staraniom właściciela zakład szybko się rozrastał a jego wyroby znajdowały nabywców w odległych krajach świata. Bardzo dobrą passę huty przerywa wybuch I wojny światowej. Także lata międzywojenne były dla huty trudne. W czasie II wojny światowej zakład podupadł. Po wojnie produkcję rozpoczęto w 1946 roku od zdobienia kryształów. W 1951 roku rozpoczęto wytapianie w hucie masy szklanej. Początkowo było to szkło laboratoryjne bromowo - krzemowe. Od 1953 roku zmieniono profil produkcji na szkło ołowiowe produkowane do dziś. W tym też roku rozpoczęto eksport kryształów. W 1970 roku zakład otrzymuje nazwę,, Huta Szkła Kryształowego,Violetta’ w Stroniu Śląskim ‘’. Produkcja huty ciągle rosła, a dzięki stopniowej rozbudowie zakład zatrudniał coraz więcej pracowników (w okresie świetności do 2200 osób). Pod koniec lat dziewięćdziesiątych kryzys światowy oraz przemiany społeczno - polityczne w kraju powodują znaczne ograniczenie produkcji. Zakład podupadł i w roku 2019 został zlikwidowany.
 • Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” - centrum sportu i rekreacji - kryty basen hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki siatkowej i koszykówki. Działa też zespół odnowy biologicznej z suchą i mokrą sauną i jackuzzi. /zdjęcia /
 • Muzeum Kamieni i Minerałów - podczas zwiedzania możemy podziwiać ciekawe okazy z całego świata. Muzeum to jednocześnie punkt sprzedaży wyrobów z kamieni ozdobnych, biżuterii i pamiątek.
 
 • Dodaj link do:
 • www.facebook.com